ضد جوش

عوامل زیادی وجود دارد که باعث به وجود آمدن جوش بر روی صورت می شود از جمله :

  • آلودگی هوا
  • چربی پوست
  • استفاده نکردن از ضد آفتاب
  • عوامل هورمونی

 

برند ها