برند ها

اسپری شیر مو فاربن

98,500 تومان

اسپری مو دوفاز هانادی روغن آرگان

94,500 تومان

اسپری نرم کننده مو لافارر بدون نیاز به آبکشی

59,500 تومان

تونیک تقویت کننده و ضد شوره مو تی1 سریتا

48,300 تومان

تونیک ضد ریزش پرومین سریتا

128,300 تومان

تونیک مو اکسپرت الی ژن حاوی کافئین

55,000 تومان

سرم احیا کننده ابرو سریتا 10 میلی لیتر

292,500 تومان

سرم اویکالر اویدرم حالت دهنده و نرم کننده مو 100 میلی لیتر

123,000 تومان

سرم تقویت کننده و ضد ریزش ابرو سینره

90,000 تومان

سرم تقویت کننده و ضد ریزش مژه سینره

75,000 تومان

سرم تک دوز بیوتین بپانتین فولیکا

297,500 تومان

سرم حالت دهنده و نرم کننده موهای خشک اویدرم

123,000 تومان