غذای کمکی

بعد از شش ماهگی نوزادان نیاز به غذای کمکی دارند که بتواند تمام مواد مورد نیاز بدن رو تامین کند.

سرلاک، فرنی، حریره بادام ،زرده تخم مرغ از جمله غذاهایی هست که کودک بعد از شش ماهگی قادر به استفاده از آن است. غدای کودک از ترکیبات تازه و طبیعی تهیه می شوند بدون مواد نگهدارنده .

بسته های پوره و سرلاک غذاهای آماده هستند که در هر زمان و مکان به راحتی قابل استفاده هستند.

 

برند ها