ترمیم کننده زخم کودک

پوست کودکان بسیار حساس و لطیف است و امکان این وجود دارد که در اثر پوشک دچار سوختگی شوند.

کرم های ترمیم کننده زخم کودک با ایجاد یک لایه پوششی محافظ از سوختگی پیشگیری میکند.

 

برند ها