برند ها

پودر آهن فرامکس بیوساینت

153,000 تومان

ساشه لیپوزومال فروسیس ویواتیون

87,000 تومان

شربت آهن سندروس 200 میلی لیتر

54,500 تومان

شربت آیزن سافت آپوویتال

55,600 تومان

قرص آهن آیزن آپوویتال ۳۰ عددی

70,000 تومان

قرص آهن با ویتامین C برونسون ۳۰ عدد

68,600 تومان

قرص آیرون بیس گلیسینات هلث اید ۳۰ عدد

68,700 تومان

قرص آیرون، ید و فولیک اسید یوروویتال ۶۰ عدد

174,400 تومان

قرص آیزن پلاس یوروویتال (60عددی)

140,000 تومان

قرص اکتی آیرون ابیان دارو

120,000 تومان

قرص جوشان اپ فیز های هلث

42,000 تومان

قرص جویدنی زینکوویت ث هلث اید 60 عدد

78,500 تومان