برند ها

ساشه منیزیم بایولکترا هرمس

160,000 تومان

شربت کلتریت سندروس

40,000 تومان

قرص استئوپلاس یوروویتال (45 عددی)

245,000 تومان

قرص جوشان منیزیم 20 عددی ویتاپرا

26,000 تومان

قرص کلسی فلکس داروپژوهان پاسارگاد (30 عددی)

53,000 تومان

قرص کلسیم 600 میلی گرم نکستایل (60 عددی)

148,000 تومان

کپسول استئوکلتکس(لیکوئیدکلسیم پلاس )

115,000 تومان