برند ها

شربت ب کمپلکس (60 میلی لیتر) سیمرغ داروی عطار

10,500 تومان

شربت ویتاگلوبین (200 میلی لیتر ) ویتان فارما

105,000 تومان

قرص پانتونیک گلد شهاب درمان 30 عددی

77,000 تومان

قرص نوترو بی امی ویتال 100 عددی

10,900 تومان

قرص نورودینون ویتاول

65,400 تومان

قرص ویتامین ب کمپلکس سی ویتامین لایف

61,800 تومان

قطره مولتی ویت +آهن+زینک یوروویتال (30 میلی لیتر)

60,000 تومان

کپسول ب کمپلکس آپوویتال

114,000 تومان

کپسول ب کمپلکس دانا 60 عدد

90,000 تومان

کپسول ب کمپلکس دانا 60 عدد

94,800 تومان

کپسول زینک پلاس (5 میلی گرم) یوروویتال (60 عددی)

160,000 تومان

کپسول زینک پلاس ب کمپلکس دانا 10 میلی گرم 60 عدد

109,000 تومان